• بررسی کارکرد تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سازمانهای اداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 909
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی، مانند جریان خون در رگ های یک پیکر است و سهل انگاری در این باره، بی رنگ شدن دین و مرگ تدریجی امت اسلامی را در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ سازمانهای اداری و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان مرند به تعداد 90 نفر است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که امر به معروف و نهی از منکر بر فرهنگ سازمانی و همچنین بر ابعاد فرهنگ سازمانی شامل درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت تاثیر مثبت و سازنده ای دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها