• تحلیل ریسک به منظور انتخاب محل تونل اصلی معدن با توجه به خصوصیات ژئومکانیکی و شرایط حمل و نقل – مطالعه موردی، معدن نمک سلطان آباد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/01
  • تعداد بازدید: 876
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  عدم قطعیت در تمام پروژه های مهندسی وجود دارد. حضور عدم قطعیت در یک پروژه، به معنای تحمیل ریسک در انجام آن عملیات است. از آنجا که حجم عملیاتی و سرمایه ای در فعالیت های معدنی بالاست، برآورد و ارزیابی میزان ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین استفاده از تکنیک های معمول و تکنیک های نوین در تحلیل ریسک برای ارزیابی گزینه های گوناگون فعالیت های معدنی، موضوع مورد تحقیق در این مقاله می باشد. یکی از گزینه هایی که در عملیات استخراج یک معدن زیرزمینی بسیار مورد توجه است، چگونگی باز کردن معدن از طریق انتخاب محل تونل اصلی و همچنین فاصله حمل ماده معدنی تا محل تخلیه است. در این مقاله تحلیل ریسک معمولی و فازی برای انتخاب محل تونل اصلی در یکی از معادن نمک زیرزمینی در استان خراسان با نام سلطان آباد – به عنوان یک مطالعه موردی – مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش رایج تحلیل ریسک و همچنین یک روش جدید بر مبنای منطق فازی به تحلیل ریسک 4 گزینه متفاوت در طراحی این معدن زیرزمینی پرداخته شده است. بر مبنای شبیه سازی کامپیوتری و روابط معمول در خزش و کرنش مجاز سنگ نمک، میزان عمر متوسط هر یک از چهار تونل با توجه به خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ در هر یک از مناطق مورد بررسی، تعیین شده و با یک تابع احتمال استاندارد، میزان احتمال تخریب تونل ها – در طول عمر معدن – معین شد. سپس  میزان ریسک هر یک از گزینه ها برآورد شده و گزینه ای که دارای کمترین ریسک بر مبنای مقدار میانگین به دست آمده از دو روش مورد بحث بود، برگزیده شد. بنابراین پیشنهاد می گردد که ابتدا از تحلیل ریسک به روش معمول و سپس به روش فازی برای ارزیابی پروژه های معدنی که معمولا به علت پیچیدگی ساختاری، دارای عدم قطعیت فراوانی می باشند، استفاده گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها