• برآورد نیاز آب زیست محیطی تالاب شادگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 1197
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران، و از جمله تالابهای با اهمیت بین المللی است که در حوضه آبریز رودخانه جراحی و در شمال خلیج فارس قرار دارد. این تالاب با برخورداری از تنوع زیستی بالا، نقش مهمی در عملکردهای هیدرولوژیکی منطقه و خلیج فارس ایفا می کند. در سال های آینده، رژیم آبی تالاب توسط استحصال آب برای طرحهای توسعه بالادست  و ورود زهاب واحدهای نیشکر و آبیاری، در معرض تغییرات کمی و کیفی قرار خواهد گرفت. برآورد نیاز آب زیست محیطی تالاب و لحاظ نمودن آن در بهره برداری از طرحهای توسعه حوضه آبریز، می تواند منجر به حفاظت از عملکردهای اکولوژیکی و هیدرولوژیکی آن گردد. در این مقاله نیاز آب زیست محیطی تالاب، در قالب یک روش جامع برآورد شده است. تغییرات سطح آب و پوشش گیاهی تالاب طی سالهای 1380-1367 با استفاده از داده های سنجش از دور پایش و سپس با توسعه روابط سطح آب – پوشش گیاهی و سطح آب – فراوانی پرندگان مهاجر، رژیم آبی مطلوب تالاب تعریف گردید. در نهایت با تعریف شاخص کمی whi، وضعیت سلامت تالاب به منظور ارضای ملاحظات کمیت و کیفیت آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد از آنجا که سطح آب تالاب با احتمال تجمعی 60٪ می تواند حداقل آورد تاریخی تالاب، شرایط غرقاب مناسب، نیازمندیهای پوشش گیاهی و گونه در معرض خطر پرندگان تالاب را تامین نماید حفاظت از این رژیم هیدرولوژیکی به عنوان نیاز آب رژزیست محیطی تالاب، می بایست مدنظر قرار گیرد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در طول 14 سال قبل از اجرای طرحهای توسعه، درصد شکست و موفقیت کامل در ارضای نیازمندی های کمی و کیفی آب تالاب، به ترتیب 38 و 27 درصد می باشد. همچنین می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، ورود زهاب واحدهای توسعه نیشکر به عنوان بزرگترین تهدیدی است که اکوسیستم تالاب با آن مواجه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها