جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
25 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 25 مقاله
  توضیحات : دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها