• طراحی بهینه هندسی تالاب های آب سطحی مصنوعی با استفاده از روش حجم محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1122
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   علاوه بر وجود تالاب های طبیعی گاهی لازم است تا اقدام به ساخت تالاب های مصنوعی برای تامین آب، جلوگیری از سیل، کاهش دبی پیک، کاهش آلودگی آب و... نمود. برای طراحی بهینه یک تالاب مصنوعی نیاز به محاسبه راندمان هیدرولیکی  است، که این شاخص خود به وسیله موقعیت و توزیع زمان ماند هیدرولیکی تالاب که بیان کننده مدت اقامت جریان در سیستم تالاب است، مشخص می شود. برای تحلیل و بررسی رفتار جریان و تعیین راندمان هیدرولیکی تالاب ها می توان از مدل های عددی استفاده کرد. به منظور مدلسازی جریان درون تالاب می توان از معادلات میانگین عمقی و یا معادلات حاکم بر آب های کم عمق استفاده نمود. یکی از روشهای گسسته سازی معادلات آب های کم عمق روش حجم محدود است. این روش بر روی انواع شبکه های با ساختار و بدون ساختار (اعم از مثلثی و چندضلعی) استفاده می شود. در این مقاله سعی بر آن است که تا با مدل سازی عددی جریان درون گروه تالاب های فرضی، شکل هندسی (نسبت طول به عرض) بهینه تالاب و شکل ورودی و خروجی جریان با توجه به معیارهای هیدرولیکی تعیین شود. برای این منظور معادلات جریان و پخش بر روی شبکه احجام محدود بی ساختار مثلثی مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج حاصل از مدلسازی نشان دهنده افزایش راندمان هیدرولیکی با افزایش ضریب شکل می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها