جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
36 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 36 مقاله
  توضیحات : استاد گروه آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشکده شهید باهنر کرمان، کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : سازه
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها