• بررسی وضعیت و نقش رساله های تحصیلات تکمیلی در تولید علم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 797
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از رویکردهای ارتقای کیفیت رساله های تحصیلات تکمیلی برای علم آفرینی، روان سازی منابع شناخت و انتخاب موضوع، هدف گذاری و مراحل پیشنهاد، تصویب و تبیین جایگاه آن در نقشه علمی رشته ای، آشنا ساختن محققان و دانشجویان با الگو(ها)ی ارزشیابی رساله های مذکور است. هدف این مقاله را می توان ارائه زمینه های پایه ای دستیابی به رویکرد سیستمی سطوح موضوع گزینی درعلم آفرینی، چرخه علم آفرینی، رویکردهای علم آفرینی، منابع موضوع شناختی و شاخص های ارزشیابی رساله های دانشجویان در تحصیلات تکمیلی نام برد. مقاله با مطرح کردن ارزش و شایستگی برای طرح های پژوهشی دانشجویی مباحث خود را در راستای روش تبیین طرح تحقیق با بررسی انواع ارزشیابی ها و کنترل به پیش می برد. شکافتن منابع تولید موضوع و سازوکارهای کاربردی رساله های تحصیلات تکمیلی و کاربست های شخصی محقق موضوع دیگری است که دستیابی به الگوی علّی فناوری نظریه پردازی و الگوی گذار از رساله به علم (نظریه والگو) را به ارمغان می آورد. چارچوب پژوهشی مباحث مقاله با اولویت بندی معیارهای تحقیق مناسب از منظر صاحب نظران و ارزیابی یکصد رساله در دوره تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت با ارائه راهکارهای ارتقای اثربخشی طرح های مذکور تنظیم شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها