• بررسی ارتباط متقابل محیط زیست و معدن با استفاده از روش ماتریس (مطالعه موردی: معدن روباز سنگ لاشتر اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1382/08/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1382/08/10
  • تعداد بازدید: 943
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   طبق بیانیه ای در کنفرانس بین المللی مدیریت محیط زیست در معادن و صنایع در برنامه محیط زیست ملل متحد در سال 1976 تاکید شد که برای ایجاد روابط بهینه بین صنعت، معدن و محیط زیست باید اثرات آنها بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه نگارندگان بطور موردی یکی از معادن روباز کشور به نام معدن سنگ ساختمانی لاشتر را با روش ماتریس لئوپولد مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دارند. در این روش اثر 12 عملیات اصلی استخراج معدن روی 30 فاکتور زیست محیطی عمده منطقه بررسی شد. با مقایسه میانگین رده بندی ها در ستون و ردیفهای ماتریس نتایج زیر حاصل گشت کل پروژه فاکتورهای زیست محیطی شکل زمین، سیمای ویژه طبیعی، آلودگی هوا، صدا و ریخت و پاش، زیستگاه حساس (پارک ملی) و فرسایش پیامد تخریبی زیاد داشته و طرحهای بهسازی زیر پیشنهاد گردید. استفاده از سوختهای پاک، دفن مواد آلی قابل تجزیه در خاک، جدا سازی زباله ها و انتقال به کارخانه کمپوست پر کردن محلهای حفاری با نخاله ها و اصلاح چشم اندازها، کاشت نهال و بوته کاری، درختکاری انبوه، انتخاب مسیرهای عبور و مرور که آسیب کمتری به پارک برساند، کنترل گرد و غبار بوسیله آب پاشی، استفاده از تکنولوژیهای پاک بهره برداری با تولید کم نخاله و پسماند و ارتقاء سطح آگاهی معدن کاوان از نظر زیست محیطی. همچنین حفاری و انفجار از بین فعالیتهای اصلی بهره برداری بیشترین اثر تخریبی را به محیط زیست منطقه دارد که نیازمند گزینه های اصلاحی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها