جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
  • تحصیلات : دکترا
    تعداد مقالات : 2 مقاله
    توضیحات : استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران
    جزئیات بیشتر
    • رشته : -
    • گرایش : -
    • تحصیلات : دکترا
    • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها