• مدل سازی رفتار اتصال تیر به ستون به وسیله پروفیل انتهایی پیچ شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 725
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق با استفاده از تئوری اتصال ورق انتهایی و با جایگزینی پروفیل i شکل به بررسی نوعی از اتصال غیر متعارف با مدل سازی در نرم افزار پرداخته شده است. از آنجا که مهمترین نکته در روش اجزاء محدود صحت نتایج آن می باشد. بنابراین ابتدا یک نمونه آزمایشگاهی ورق انتهایی که ترکیب جوش و پیچ بوده و تحت بارگذاری متناوب قرار گرفته است. انتخاب و مدل تحلیلی کالیبره شد و عملکرد آن مورد تایید قرار گرفت. سپس به مدل سازی اتصال با پروفیل انتهایی گسترده با چهار پیچ در اطراف بال تیر اقدام شد. تحلیل ها تحت بار گذاری افزایشی صورت گرفت و منحنی های پوش آور برای هر کدام رسم شده است و در نهایت پارامترهای تاثیرگذار استخراج و با هم مقایسه شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها