جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
29 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 29 مقاله
  توضیحات : استاد ممتاز و عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها