• تحلیل عدم قطعیت در ساختار و خروجی های مدل کاهش مقیاس آماری sdsm

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 1043
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در دهه های اخیر پدیده تغییر اقلیم اثرات نامطلوب قابل توجهی را بر سیستم های منابع آب در سرتاسر جهان گذاشته است. رای پیش بینی این اثرات در سال های آتی و در نظر گرفتن آنها در فرآیند برنامه ریزی منابع آب مورد نیاز است تا نتایج مدل های گردش عمومی در محدوده مکانی حوضه، کاهش مقیاس داده شوند که یکی از متداول ترین رویکردها در این زمینه، استفاده از مدل آماری sdsm است. در این تحقیق پس از ارائه ساختار حاکم بر مدل sdsm، به تحلیل عدم قطعیت موجود در پارامترها و خروجی مدل با استفاده از روش glue پرداخته شده است. با توجه به حساسیت این مدل کاهش مقیاس با مناطق خشک، حوضه نیمه خشک شاپور- دالکی در جنوب کشور که دارای تعداد فراوانی روزهای بدون بارش است به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. این انتخاب به دلیل روزهای بدون بارش فراوان در این حوضه است که فرآیند کاهش مقیاس اطلاعات جوی با استفاده از مدل sdsm را با چالش های محاسباتی مواجه می کند، صورت پذیرفته است. نتایج بررسی عدم قطعیت در این مدل گویای چرایی جواب های نامتعادل مدل در برخی از ماههای سال است. نتایج تحقیق نشانگر عدم قطعیت نسبی در خروجی مدل کاهش مقیاس در ماه هایی است که در آن مدل sdsm با چالش عددی روبروست. همچنین ارزیابی عدم قطعیت در پارامترهای ورودی نیز مبین عدم قطعیت نامتوازن پارامترهای مدل وقوع نسبت به مدل مقدار در ماه های مختلف است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها