جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
11 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شاهد
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 11 مقاله
  توضیحات : مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : طب سنتی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها