• تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار در ارزیابی کارایی راهکارهای مدیریت تقاضای سفر در شهرهای کشور (مطالعه موردی : شهر تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1129
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در سالیان اخیر، گرایش به راه حل های مدیریتی در بحران ها و مشکلات شهری افزایش یافته است. در این میان، مسایل و مشکلات مربوط به حمل ونقل، توجه ویژه ای را می طلبد که در آن به مدیریت تسهیلات موجود به منظور رسیدن به حداکثر بازده توجه می گردد. احداث تسهیلات پرهزینه جدید در دوره های کوتاه مدت ممکن است پاسخگوی تقاضا باشد اما در درازمدت به علت بهبود سطح سرویس تسهیلات، باعث جذب

  تقاضای اضافی و در نتیجه کاهش دوباره کیفیت می شود. بنابراین ضمن احداث تسهیلات جدید برای پاسخگویی به افزایش جمعیت و گسترش شهرها لازم است مدیریت سیستم های حمل ونقل به منظور تغییر در الگوی سفرها و استفاده موثر از تسهیلات موجود انجام شود.

  امروزه علی رغم آنکه موضوع مدیریت تقاضای سفر از جایگاه ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار می باشد، اما در این چارچوب، تاکنون اقدامات بسیار محدودی در ایران انجام شده است. این در حالی است که با توجه به معضلات و مشکلات بسیار زیاد و رو به گسترش شهرهای کشور در زمینه حمل ونقل و ترافیک، لزوم توجه ویژه و گسترده به راهکارهای مدیریت تقاضای سفر اجتناب ناپذیر می باشد. از اینرو در این مقاله نگاه ویژه ای به راهکارهای مدیریت تقاضای سفر صورت پذیرفته و از آنجایی که پیش نیاز انجام مقایسه بین راهکار های مختلف مدیریت تقاضا،تعیین معیارهای ارزیابی این روش ها می باشد، لذا بر اساس فرایند نظرسنجی ارائه شده نسبت به تعیین این معیارها و اولویت بندی آنها با توجه به وزن اهمیتی آنها اقدام خواهد گشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم