• بررسی توزیع فشار جانبی دینامیکی خاک بر روی سپر بدون مهار جانبی بر اساس معیار کولمب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 693
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مناطق لرزه خیزی که استفاده از سپرهای بدون مهار جانبی در درازمدت مورد نیاز است، تحلیل لرزه ای با فرض قطع شرایط تراوش آب طرفین آن ضروری می باشد. لذا با درک نحوه دوران سپر حین واژگونی و نحوه تشکیل سطوح گسیختگی در طرفین سپر، تحت تاثیر زمین لرزه های مختلف با شتاب مشخص می توان عمق نفوذ لازم سپر در خاک و همچنین توزیع فشار جانبی بر روی سپر بدون مهار را بدست آورد؛ که این امر می تواند در طراحی سازه ای اینگونه سپرها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است تا با توسعه روابط کولمب از حالت استاتیکی به حالت لرزه ای در قالب تهیه یک برنامه در محیط نرم افزار matlab، نحوه تشکیل سطوح محرک و مقاوم خاک طرفین سپر بدون مهار برای خاک های دانه ای مورد بررسی و تاثیر ضرایب شتاب افقی و قائم زلزله بر این سطوح بر اساس روش شبه استاتیکی کولمب مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین در ادامه یک مطالعه پارامتری در خصوص نحوه تاثیر هر یک از پارامترهای مکانیکی خاک بر روی توزیع فشار جانبی خاک بر سپر بدون مهار انجام گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها