• اثر غلظت انرژی و پروتئین جیره و افزودن آنتی اکسیدان ها بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تاثیر تنش سرمایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 814
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این آزمایش به منظور بررسی اثر غلظت انرژی و پروتئین جیره با و بدون افزودن آنتی اکسیدان بر عملکرد جوجه های گوشتی نر یک روزه سویه کاب، تحت شرایط تنش سرمایی در قالب طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل 2´2´2 انجام گرفت. تیمارهای مورد آزمایش شامل دو سطح نحوه پرورش (با یا بدون تنش سرمایی)، دو سطح غلظت مواد مغذی جیره (جیره غلیظ یا جیره رقیق) و دو سطح افزودن آنتی اکسیدان (با یا بدون آنتی اکسیدان) بود. جوجه ها تا سن 14 روزگی با جیره بر پایه ذرت و سویا تغذیه گردیدند. از 18 تا 21 روزگی دمای سالن بتدریج کاهش یافت و در سطح 15 درجه سانتی گراد تا آخر دوره حفظ گردید. در طول دوره آزمایش خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل به صورت هفتگی اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که تنش سرمایی سبب کاهش معنی دار افزایش وزن و بیشتر شدن ضریب تبدیل غذایی شد (p<0.05)، ولی تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک نداشت. کاهش غلظت مواد مغذی تاثیر معنی داری بر افزایش وزن نداشت ولی باعث افزایش مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی (p<0.05)، گردید. افزودن آنتی اکسیدان ها تاثیر معنی داری بر خوراک مصرفی یا افزایش وزن نداشت ولی باعث بهبود ضریب تبدیل گردید (p<0.05). اثرات متقابل تنش و آنتی اکسیدان و دانسیته بر رشد و ضریب تبدیل معنی دار بود (p<0.05) و افزودن آنتی اکسیدان در شرایط تنش سرمایی باعث بهبود عملکرد شد. اثر متقابل تنش و دانسیته جیره بر رشد و ضریب تبدیل تمایل به معنی داری (p<0.1) داشت. اثر متقابل سه طرفه عوامل فوق بر ضریب تبدیل معنی دار بود. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که می توان با افزودن آنتی اکسیدان و حفظ غلظت بالای مواد مغذی در شرایط تنش سرما عملکرد جوجه های گوشتی را تا حد شرایط معمول بهبود داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها