جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه زنجان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم دامی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها