• اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک بر پاسخ ایمنی همورال جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 2279
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این تحقیق بررسی جایگزینی آنتی بیوتیک با مکمل های پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک به صورت مجزا و ترکیب با یکدیگر روی پاسخ ایمنی همورال جوجه های گوشتی است. به این منظور 11 تیمار با 6 تکرار و 16 قطعه در هر تکرار با قالب طرح کاملا تصادفی از 1 تا 42 روزگی در جوجه های گوشتی نر سویه راس 308 بررسی شدند. تیمارها شامل 1- کنترل، 2- آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین 3- پروبیوتیک پریمالاک، 4- پروبیوتیک باکتوسل، 5- پری بیوتیک تکنوموس، 6- پری بیوتیک فرمکتو، 7- پروبیوتیک پریمالاک + پری بیوتیک تکنوموس، 8- پروبیوتیک باکتوسل+ پری بیوتیک تکنوموس، 9- پروبیوتیک پریمالاک+ پری بیوتیک فرمکتو 10- پروبیوتیک باکتوسل+ پری بیوتیک فرمکتو، 11- سین بیوتیک بیومین بودند. در سن 10 روزگی واکسن نیوکاسل تزریق شد، و در 22 روزگی از 3 پرنده هر تکرار برای تعیین تیتر آنتی بادی علیه آن خون گیری شد. همچنین در روزهای 22 به 3 پرنده از هر تکرار سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفندی (srbc) تزریق و در 28 روزگی تیتر آنتی بادی علیه آن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل در تیمار حاوی پری بیوتیک فرمکتو نسبت گروه دریافت کننده آنتی بیوتیک به طور معنی داری افزایش داشت (p<0.05). گرچه تیتر آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی در تیمارهای حاوی جایگزین آنتی بیوتیک به طور خطی افزایش نشان داد ولی این افزایش معنی دار نیود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم