• اثرات کمپلکس های آلی روی، منگنز، مس، سلنیوم و کروم بر عملکرد و تلفات جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 1244
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این آزمایش اثرات کمپلکس های آلی مواد معدنی بر عملکرد و تلفات جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی بررسی شد. از 264 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب 500 با 6 تیمار و 4 تکرار در یک طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه فاقد کمپلکس آلی مواد معدنی در شرایط پرورش عادی (کنترل مثبت، دمای 24 درجه سانتی گراد)، جیره پایه فاقد کمپلکس آلی مواد معدنی در تنش سرمایی (کنترل منفی، دمای 15 درجه سانتی گراد)، تنش سرمایی + کمپلکس آلی روی-مس-منگنز (zmc)، تنش سرما + کمپلکس آلی سلنیوم (se)، تنش سرما + کمپلکس آلی کروم (cr)، تنش سرما + کمپلکس آلی روی-مس-منگنز + سلنیوم + کروم (zmc + se + cr). تنش سرمایی موجب کاهش وزن و افزایش ضریب تبدیل خوراک نسبت به شرایط پرورش عادی شد (p<0.05). خوراک مصرفی در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نشان نداد. استفاده از کمپلکس معدنی کروم و مس-روی-منگنز در شرایط تنش سرمایی نسبت به تیمار شاهد سرمایی باعث بهبود قابل ملاحظه در افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی (p<0.05) شد. درصد تلفات تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. در کل نتایج آزمایش نشان داد که تنش سرمایی تاثیر منفی بر عملکرد جوجه های گوشتی داشته و استفاده از کمپلکس آلی مواد معدنی تا حد زیادی می تواند به کاهش اثرات تنش سرمایی کمک کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها