• اثر سطوح مختلف اسانس مورد بر ظرفیت نگهداری آب (whc) و میزان رطوبت گوشت در جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 2553
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف اسانس مورد بر میزان ظرفیت نگهداری آب (whc) و رطوبت گوشت در جوجه های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش از 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه + 100 میلی گرم اسانس مورد در هر کیلوگرم از جیره، 2- جیره پایه + 200 میلی گرم اسانس مورد در هر کیلوگرم از جیره، 3- جیره پایه + 300 میلی گرم اسانس مورد در هر کیلوگرم از جیره، 4- جیره شاهد، 5- جیره شاهد + 10 گرم آنتی بیوتیک در هر کیلوگرم از جیره برای هر یک از دوره های آغازین، رشد و پایانی بودند. میزان ظرفیت نگهداری آب در گوشت سینه و ران و رطوبت گوشت در پایان 42 روزگی محاسبه شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف اسانس مورد اثر معنی داری را بر میزان رطوبت گوشت نداشت (p<0.5). همچنین نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از اسانس مورد باعث افزایش معنی داری در میزان ظرفیت نگهداری گوشت سینه نسبت به گروه شاهد می شود (p<0.5). همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از سطح دو و سه اسانس مورد باعث افزایش معنی داری در ظرفیت نگهداری آب در گوشت ران نسبت به گروه شاهد می شود (p<0.5). در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس مورد باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب گوشت سینه و ران می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها