• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 1156
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقادیری از coq10 برای تنفس سلولی و تولید atp نیاز است. هم چنین coq10 می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان داخل سلولی در سطح میتوکندری عمل کند، شاید بتوان جهت بهبود ناباروری در مردان به حساب آورده شود. مواد و روش ها: 36 خروس در 3 گروه 12 تایی مورد استفاده قرار گرفت. به پرنده ها 0، 15 و یا 30 میلی گرم coq10 به مدت 4 هفته داده شد. از پرندگان دوبار در هفته به مدت 8 هفته اسپرم گیری شد و میزان اکسیداسیون اندازه گیری شد. در تست tba، یک ملکول mda با دو مولکول tba واکنش می دهد و تولید رنگ صورتی می کند که در طول موج 532-535 نانومتر بیشترین جذب را دارد. برای اطمینان از اینکه در طول آزمایش هیچگونه اکسیداسیون لیپیدی صورت نگیرد می توان edta و bht (با غلظت نهایی یک میلی مولار) را قبل از رسوب tca به نمونه اضافه کرد. نمونه با 2 برابر حجم از tca ده درصد جهت رسوب پروتئین مخلوط می شود. پس از سرد شدن نمونه، جذب در طول موج 532 نانومتر خوانده شد و غلظت mda محاسبه شد. نتایج: در گروه تیمار شده با coq10 میزان mda منی به طور معنی داری کاهش یافت (سطح معنی داری p=0.001). کوآنزیم q در غشای سلول در مجاورت زنجیره های چربی غیراشباع قرار داشته و همچون یک پاک کننده اولیه رادیکال های آزاد عمل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها