• بررسی رفتار غیرخطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 728
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بادبندها به عنوان عناصر مقاوم زلزله به اشکال مختلف برای مقاوم سازی ساختمان در مقابل نیروهای زلزله به کار می روند. یکی از نکات مهم و برجسته در این خصوص نوع اتصالات بادبندها در محل اتصال به تیرها و ستونها می باشد. تا کنون مطالعات نسبتا زیادی بر روی صفحات بادبندی، مربوط به صفحات اتصال بادبند به تیر و ستون در تراز طبقات صورت گرفته و عمدتاً بارهای استاتیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی رفتار غیرخطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون پرداخته شده است. در این تحقیق از تحلیل استاتیکی غیرخطی افزایشی در نرم افزار ansys استفاده گردیده است که ستونها با 14 ipe3 و بادبندها با 2unp مدلسازی شده و ورقهای بادبندی و کف ستون با ضخامت مشخص، جهت بررسی رفتار غیرخطی اتصالات به کار رفته است. سپس با افزودن و رقی به کف ستون در راستای ورق بادبندی به طوریکه کلیه نقاط اتصال به کف ستون جوش شده، نتایج مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده ازنتایج به دست آمده از تحلیلهای فوق که شامل ظرفیت خمشی و تغییر مکان می باشد، اشکالات موجود درجوش اتصال بر روی ظرفیت باربری این اتصالات بررسی شده و راهکارهایی جهت بهبود رفتار اتصال پیشنهاد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها