جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
60 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 60 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28