• روندیابی دبی اوج سیلاب در امتداد طولی رودخانه کرخه با استفاده از مدل رگرسیونی و تعیین توزیع آماری مناسب برای ایستگاه های هیدرومتری جلوگیر، پای پل، عبداخان، حمیدیه، هوفل و نیسان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 877
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در طراحی های منابع آب معمولاً محل طرح ها (محل سد و ...) در نقاطی از رودخانه انتخاب می شوند که قبلاً ایستگاهی در آن نقطه وجود نداشته و لذا رودخانه در آن نقطه فاقد آمار است. همچنین ایستگاه هایی وجود دارند که از آمار اندک برخوردار بوده و نیاز به تطویل و بازسازی آمار دارند. از طرفی برخی از داده های حوزه ها در همه ایستگاه ها، اندازه گیری نشده و تنها در برخی از ایستگاه ها اینگونه آمار وجود دارد. لذا جهت برآورد این داده ها در ایستگاه هایی که فاقد چنین آماری هستند بایستی از روش هایی مناسب استفاده نمود. مدل های رگرسیون خطی و نیز روش های تحلیل منطقه ای از جمله مهمترین روش هایی هستند که می توانند در این راستا مورد استفاده قرار گیرند. آنچه در بکارگیری هر مدلی و بالاخص مدلهای رگرسیون بایستی مدنظر داشت محدودیت این مدل هاست. در این مقاله بر اساس بهترین توابع توزیع آماری تحلیل سیلاب در ایستگاه های هیدرومتری مختلف انجام شد و همچنین امکان روندیابی دبی اوج در رودخانه کرخه با استفاده از مدل رگرسیونی بررسی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها