• بررسی خشکسالی هواشناسی در استان خوزستان در سال های 88-45 (محدوده شهر حمیدیه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 969
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  خشکسالی پدیده ای است که اثرات خود را در درازمدت نشان می دهد و مانند سیل حادثه ای آنی نیست بنابراین با برنامه ریزی می توان احتمال رخداد آن را جهت سال ها ی اینده پیش بینی کرد. هدف از تحلیل خشکسالی مشخص نمودن شدت و  فراوانی  این رخداد است. برای تحلیل بارندگی ماهیانه و سالیانه، از آمار 43 ساله، ایستگاه های عبدالخان، حمیدیه و بستان استفاده گردید با بررسی بعمل آمده معلوم شد که تمرکز اصلی خشکسالی در سال های 88-87، 87-86، 82-81، 79-78، 72-71، 68-67 می باشد. پریودهای خشکسالی شدید در ابتدای هر 10 سال اتفاق می افتد در حالی که در سال های اخیر هر 5 سال یکبار است. در دوره مورد مطالعه تمامی ایستگاه ها با بیش از 30 درصد با خشکسالی مواجه بودند که خشکسالی هیدرولوژیک بعلت نقصان ریزش های جوی و عدم تامین منابع آب های سطحی یا زیرزمینی ناشی می شود این نوع خشکسالی با تاخیر بیشتری نسبت به خشکسالی هواشناسی یا کشاورزی رخ می دهد. تحلیل جریان نشان می دهد که آبدهی متوسط رودخانه کرخه در حمیدیه 152 مترمکعب در ثانیه انحراف معیار 76 مترمکعب در ثانیه است. حداکثر  آبدهی سالانه در این ایستگاه مربوط به سال آبی 48-47 و برابر 358 مترمکعب در ثانیه و حداقل دبی سالانه 34 متر مترمکعب در ثانیه برای سال آبی 79-78 است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها