• بررسی احتمال وقوع رخداد های انفجار آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 634
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق به بررسی تأثیر توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد و همچنین بررسی احتمال وقوع رخداد های انفجار آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد پرداخته شده است. آزمایشات با عمق و دبی های مختلف جریان در طول های مختلف توسعه مجرا بمنظور تعیین ژئومتری مخروط رسوبشویی انجام و برای بررسی پارامتر آشفتگی، برداشت سرعت جریان با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر صورت گرفت. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت توسعه مجرا در مخزن بر حجم مخروط رسوبشویی است، بطوری که توسعه به میزان 1.5، 0 و 1.5 برابر ارتفاع رسوبات در مخزن موجب افزایش حجم مخروط به میزان 50، 74 و 96 درصد نسبت به حالت بدون توسعه مجرا می گردد. بررسی پارامتر آشفتگی نزدیک کف نیز نشان داد که در درون مخروط رسوبشویی احتمال وقوع رخدادهای جاروبی و بیرون رانی بیشتر از رخدادهای اندرکنش روبه بیرون و رو به داخل هستند و با افزایش میزان توسعه مجرای تخلیه کننده در مقاطع متناظر هم، احتمال وقوع این رخدادها افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها