• بررسی و مقایسه پاسخ سازه های بتنی با دیوارهای برشی کوپل به دو روش تحلیل تاریخچه پاسخ مودهای غیروابسته و روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 554
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  به دلیل عدم توانایی روشهای طراحی براساس نیرو در پیش بینی رفتار غیرخطی سازه ناشی از خواص غیرخطی مصالح و اهمیت رفتار سازه در مقابل بارهای دینامیکی نظیر بار زلزله، استفاده از روشهای تحلیلی براساس سطح عملکرد یک ضرورت می باشد. اما تنوع زیاد این روشها لزوم بررسی پاسخ آنها برای انواع سازه ها با سیستمهای مهاربندی مختلف را به دنبال دارد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی پاسخ سازه های بتنی با دیوارهای برشی کوپل با استفاده از تحلیل تاریخچه پاسخ مودهای غیروابسته پرداخته است. برای این منظور با استفاده از روش مذکور پاسخ سازه را به دست آورده و جهت صحت سنجی با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی مورد مقایسه قرار داده شده است. نتایج نشان می دهد که تقریبهای سیستم یک درجه آزادی برای جابجایی های بام ناشی از سه شتاب نگاشت خاص زمین می تواند به میزان قابل ملاحظه ای کوچک و در جهت اطمینان نباشد، و یا به شکل محافظه کارانه ای بزرگ باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها