• اقلیم، آسایش و کالبد نمای اصلی خانه های مازندران (نمونه: شهر آمل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 1127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه در خانه های ما رنگی از بوم گرایی وتوجه به اقلیم دیده نمی شود، پیشینیان ما به خوبی ارتباط بین بنا و محیط را درک کرده بودند و آنرا در معماری خویش منظور نمودند. به علت طبیعت زیبای مازندران، نگاه مردم کشور به این منطقه بیشتر جنبه ی تفریحی پیدا کرده و میراث کهن این دیار از نظرها دور افتاده است از این حیث شهر آمل، که از کهن ترین شهرهای نوار سبز است را انتخاب کردیم. این پژوهش قصد دارد تا از طریق بررسی و مطالعه (به صورت مطالعات کتابخانه ایی و میدانی) به یک الگوی معماری برای این منطقه برسدو سپس با مقایسه بین کالبد نمای اصلی بناهای مسکونی قاجار، پهلوی و معاصر، میزان تطابق آنها را با الگوی بدست آمده مقایسه کندپس از تطابق بناها با الگو به این نتیجه رسیدیم که با گذشت زمان از میزان سازگاری بنا ها با الگوی بدست آمده کم شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها