• مدلسازی دینامیکی رفتار حرارتی ساختمان در محاسبات مصرف انرژی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 916
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مدلهایی که امروزه در محاسبات بار حرارتی ساختمانها بکار می روند عمدتاً مبتنی بر انتقال حرارت پایدار هستند حال آنکه پدیده انتقال حرارت در ساختمان ذاتاً رفتاری دینامیکی دارد. تحلیل دقیق میزان مصرف انرژی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در ساختمانها فقط با استفاده از یک مدل دینامیکی و به عبارتی وابسته به زمان امکان پذیر است. در این مقاله براساس روابط توازن انرژی در اجزای مختلف ساختمان، مدلی برای تحلیل رفتار حرارتی ساختمان در حالت دینامیکی ارائه شده است. مدل بدست آمده بصورت ماتریسی فضا-حالت نوشته شده و در محیط نرم افزار simulink شبیه سازی شده است. برای بررسی میزان توانایی این مدل در  تحلیل رفتار حرارتی ساختمان، یک ساختمان نمونه در نظر گرفته شده و اثرات محل قرار گیری عایق حرارتی بر انرژی مصرفی در آن محاسبه و مقایسه شده است. این مدل می تواند بعنوان ابزاری مناسب در تحلیل و بهینه سازی مصرف انرژی در سیتمهای گرمایش و سرمایش ساختمانها بکار رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم