اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مطالعه عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر جابجایی طبیعی در محفظه با نانوسیال آب-اکسید مس با استفاده از مدل براونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 705
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله نتایج مطالعه عددی جابجایی طبیعی نانوسیال آب- اکسید مس درون یک محفظه ی مربعی ارائه شده است. یک میدان مغناطیسی به صورت خارجی و در زوایای مختلف اعمال شده است. دیواره بالا در دمای tc، دیواره پایین در دمای th و دو دیواره عمودی عایق فرض شده است. معادلات اصلی که جریان حاصل از جابجایی طبیعی را توصیف می کنند شامل بقای جرم، مومنتوم و انرژی می شود که این معادلات توسط روش حجم محدود به صورت عددی حل شده اند. شبیه سازی عددی توسط برنامه کامپیوتری انجام شده است. برای ویسکوزیته و هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید مس از مدل حرکت براونی استفاده شده است. تاثیر تغییرات عدد گراشف، کسر حجمی نانوسیال، شدت و جهت میدان مغناطیسی اعمال شده بر روی مشخصات جریان جابجایی آزاد نانوسیال درون محفظه بررسی شده است. نتایج در سه مقدار gr=104, 105, 106 برای بررسی تاثیر عدد گراشف، دو مقدار φ=0.02, 0.04 برای کسر حجمی، سه مقدار φ=0.45°,90° برای زاویه میدان نسبت به راستای افقی و محدوده ی وسیعی از عدد هارتمن (ha=0-100) و به صورت کانتورهای جریان و همدما و مقادیر ناسلت متوسط ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که میدان مغناطیسی و جهت آن اثرات گسترده ای روی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در محفظه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها