جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه جهرم
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه جهرم، فارس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها