• کنترل ارتعاشات سازه ای با استفاده از میراگر جرمی آونگی وفقی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 819
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  میراگرهای جرمی تنظیم شده از جمله ابزارهای کنترل ارتعاش سازه ها هستند که با هماهنگ شدن با خصوصیات سازه می توانند انرژی ارتعاشی سازه را مستهلک کرده و پاسخ آن را کاهش دهند. به منظور بهبود عملکرد میراگرهای جرمی تنظیم شده و کاستن حساسایت آن ها نسبت به فرکانس تنظیم، ساز و کارهای فعال، نیمه فعال و وفقی متنوعی برای این سیستم ها پیشنهاد شده است. در این پایان نامه ساز و کاری جدید برای تغییر مشخصات ارتعاشی یک سیستم میراگر جرمی ارائه می شود که اساس آن بر تغییر گشتاور اینرسی جرمی استوار است. طراحی این سیستم به صورت یک میراگر جرمی آونگی انجام می پذیرد. طرح این آونگ به گونه ای است که جرم های متصل به آن می توانند به صورت محدود تغییر مکان داده و آرایشی جدید اتصال کنند. با ترکیب بندی جدید آونگ، گشتاور اینرسی جرمی تغییر یافته و فرکانس ارتعاش آن بازتنظیم می شود. مدل سازی و شبیه سازی ابزار پیشنهاد شده در قالب یک سیستم کنترل ارتعاش برای سازه یک درجه آزادی انجام می شود. پارامترهای طراحی سیستم کنترل با تشکیل جدولی از مقادیر مختلف پارامترها توسط روش های جستجوی عددی بهینه می شود. نتایج به دست آماده از شبیه سازی سیستم کنترل پیشنهادی حاکی از عملکرد مؤثر و قابل اطمینان ابزار کنترل و کاهش 34 درصدی حداکثر پاسخ سازه نسبت به حالت کنترل با میراگر آونگی معمولی تنظیم شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها