• استفاده از آمار بیزین در تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای برای قابهای خمشی فولادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 921
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای، محاسبه احتمال تجاوز سالیانه تقاضای لرزه ای یک سازه از مقداری مشخص در ساختگاه موردنظر است. بواسطه تصادفها و عدم قطعیتهای فراوانی که در زلزله و پاسخ لرزه ای سازه وجود دارد، استفاده از یک چارچوب احتمالاتی در این تحلیل الزامی است. در این تحقیق تلاش شده است که بجای استفاده از آمار کلاسیک، از آمار بیزین در ایجاد این چارچوب استفاده شود و دو بخش بنیادی این تحلیل، یعنی مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای و نیز مدل آسیب پذیری فروریزش سازه برای قابهای خمشی فولادی ارائه گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بهترین فرم برای تعریف مدل، یک رابطه خطی بین لگاریتم طبیعی شاخص شدت و لگاریتم طبیعی پارامتر تقاضای لرزه ای است. همچنین نتایج نشان دادند که شتاب طیفی مود اول بهترین پارامتر شاخص شدت برای تخمین تقاضای لرزه ای در قابهای صلب و کوتاه مرتبه است اما برای قابهای نرم و شکل پذیر میان مرتبه و بلندمرتبه این پارامتر خود را از دست می دهد و در مورد این قابها استفاده از ترکیب شتاب طیفی مود اول و دوم بصورت میانگین یا برآیند می تواند یک شاخص شدت بسیار مناسب باشد. همچنین مطالعات نشان می دهد که برای تعریف مدل آسیب پذیری فروریزش قابهای خمشی فولادی، یک مدل توزیع نرمال می تواند ایده آل باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها