• متدولوژی و ارزیابی کاربرد مدلهای لاجیت در تخصیص ترافیک شبکه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 743
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  فرضیات مختلف رفتاری رانندگان در انتخاب مسیر موجود است که زمینه ساز مدلهای مختلف تخصیص ترافیک به شبکه می باشند. معمولا انتخاب مسیر بر اساس هزینه عمومی هر گزینه (مسیر) انتخابی صورت می گیرد که البته بصورت قطعی قابل تعیین نیستند. مفهوم عدم قطعیت مدلهای انتخاب، منجر به استفاده از مدلهای احتمالی و در راس آنها مدلهای لاجیت در تخصیص ترافیک شده است. شرط استقلال گزینه ها در مدلهای لاجیت- که در مدل لاجیت ساده نقض می شد- در تحقیقات متعدد، پیشرفت و توسعه لاجیت را در پی داشته است که از آن به مدلهای لاجیت توسعه یافته یاد می شود. در این تحقیق ضمن جمع آوری مبانی ریاضی مدل لاجیت ساده بهمراه مدلهای لاجیت توسعه یافته، این مدلها بصورت یکجا روی شبکه آلسوپ اجرا و پیاده سازی شد تا امکانسنجی و مقایسه ای بین آنها صورت گیرد. نتیجه مقایسه تفاوت در خروجی های مدلهای لاجیت مختلف در حجم های میانی بوده است؛ بنحوی که در حجم های پائین و در حجم های بالا (در حدود دو برابر حجم های پائین) تغییری در نتایج مدلهای مختلف ایجاد نمی گردد. جدا از امکان مقایسه و تحقیق نتایج این مدلها بر روی یک شبکه، بحث پیاده سازی و بکارگیری الگوریتم بارگذاری شبکه، استفاده از توابع هزینه وابسته به حجم نیز در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است. مهمترین نوآوری این تحقیق بکارگیری اثرات تقاطع ها در روند بارگذاری و انتخاب مسیر شبکه است که در روند پیاده سازی چگونگی آن شرح داده شده است. بهینه سازی نتایج این مدلها و متدلوژی پیشنهادی در دست اقدام است که در گزارشهای آتی ارائه خواهند شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها