جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
21 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 21 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه مهندسی راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : راه و ترابری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها