• بررسی روابط موجود زمان تمرکز و عوامل مؤثر بر آن در حوضه های شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1372
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  روشهای طراحی هیدرولوژیکی سیلیک سیلاب احتیاج به یک متغیر زمانی جهت ورودی دارد دقت تخمین دبی اوج یا هیدروگراف سیلاب بستگی به میزان دقت در محاسبه این متغیر دارد. زمان تمرکز پارامتر اولیه ی بسیاری از سیستمهای محاسبه بارندگی - رواناب می باشد. کاربرد بسیاری از روشهای موجود مانند روش  استدلالی و روش حفاظت خاک امریکا بر پایه این پارامتر  می باشد. علارغم اهمیت پارامتر زمان تمرکز درتخمین دبی اوج این پارامتر در متون علمی چندان به آن نپرداخته اند و در عمل هم محاسبه آن جدی گرفته نمی شود. در این تحقیق روشهای محتلف تخمین زمان تمرکز و عومل مؤثر بر آن را معرفی می کنیم و آن را تحت شرایط مختلف برای یک صفحه مستطیلی که مشابه حوضه های شهری می باشد، محاسبه می کنیم. در انتها نتایج با روش دقیق موج جنبشی و داده های آزمایشگاهی مقایسه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها