• استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه و تحلیل احتمالاتی برای تعیین زمان بندی شبکه اتوبوسرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 575
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مسایل مهم در برنامه ریزی حمل و نقل عمومی، بهینه سازی شبکه های اتوبوسرانی است. مساله تعیین زمان بندی بهینه شبکه اتوبوس رانی در حالتی که اتوبوس ها دارای تاخیر می باشند، یک مساله بهینه سازی چند هدفه نامعین در مقیاس بزرگ است که حل دقیق آن برای شهرهای بزرگ بسیار وقت گیر و در برخی حالت ها کاری غیر عملی می باشد. برای بررسی و تحلیل تاثیر تاخیر بر روی زمان بندی بهینه شبکه اتوبوس رانی باید از یک الگوریتم کارا و سازگار با مسایل چند هدفه استفاده نمود. الگوریتم ژنتیک چند هدفه یکی از مناسب ترین روش ها برای بدست آوردن پاسخ توابع چند هدفه می باشد. در این پژوهش با استفاده از یک مدل رایانه ای مبتنی بر رفتار واقعی شبکه اتوبوسرانی و الگوریتم ژنتیک چند هدفه، توابع هدف مرتبط با مساله زمان بندی مورد تحلیل قرار گرفته و توسط تحلیل احتمالاتی نیز تاثیر تاخیر بر روی زمان بندی بهینه در نظر گرفته می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه و تحلیل احتمالاتی، روشی کارا است که علاوه بر حفظ فرضیات و پیچیدگی های مساله زمان بندی، با آن می توان زمانبندی بهینه شبکه اتوبوس رانی و تاثیر تاخیر بر روی آن را، به خوبی به دست آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها