• اولویت بندی شاخص های ایمنی راه های برون شهری با روش topsis

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 961
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این پژوهش سعی به شناخت و بررسی تأثیرات شاخص های ایمنی راه های برون شهری و اولویت بندی آنها بر اساس میران تأثیر آنها بر شدت و تعداد تصادفات شده است. در این راستا ابتدا شاخص های ایمنی راه های برون شهری ایران و تعدادی از کشورهای دیگر بررسی شده و با مدنظر قرار دادن شرایط ایران، مهمترین آنها انتخاب شده است. در گام بعدی فرم های نظر سنجی بصورت پرسشنامه ای جهت آگاهی یافتن از نظر کارشناسان در مقایسه اولویت شاخص های انتخاب شده از دو زاویه دید شدت و تعداد تصادفات تهیه گردید. سپس فرم های نظر سنجی توسط خبرگان (کارشناسان مربوطه) جهت اولویت بندی این شاخص ها امتیاز دهی شد. در ادامه با استفاده از نتایج استخراج شده از فرم های نظرسنجی، به اولویت بندی شاخص های تأثیرگذار بر تصادفات رانندگی پرداخته شد که این امر بنا به شرایط مسئله، با استفاده از روش تاپسیس انجام و در نهایت و نتایج بررسی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها