• پهنه بندی شدت بروز روانگرایی در سواحل دریای خزر :مطالعه موردی شهر فریدونکنار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 861
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مهمترین خطر ناشی از زمین لرزه در مناطق ساحلی، وقوع پدیده روانگرایی می باشد. روانگرایی پدیده ایست که در زمین های حاصل از نهشته های آبرفتی و خاک های ماسه ای سست و اشباع به علت از دست رفتن مقاومت برشی خاک ناشی از حرکات زلزله به وقوع می انجامد و باعث بروز خرابی ها و خسارات زیادی می شود. سواحل دریای خزر دارای چنین خاک هایی بوده و از نظر لرزه خیزی در منطقه با خطر زیاد قرار دارند به همین دلیل در شهر های ساحلی ارزیابی خطر روانگرایی از مطالعات ضروری می باشد. گام اول در مطالعات روانگرایی تهیه نقشه پهنه بندی شدت بروز روانگرایی می باشد، از این رو این پژوهش به تهیه نقشه پهنه بندی شدت بروز روانگرایی سواحل دریای خزر مطالعه موردی شهر فریدونکنار می پردازد. بدین منظور تحقیقات گسترده ای بر روی خاک های موجود در شهر فریدونکنار انجام گردید و پس از بررسی نقاط مختلف شهر، نتایج آزمایشگاهی و مطالعات صحرایی 31 گمانه حفر شده در نقاط مختلف با عمق 20 متر، مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق نتایج حاصل از روش های سید و همکاران (1985)، ایواساکی و همکاران (1982)، حائری و یثربی (1376)، چن و ژانگ (2000) و سونمز و گوکوجلو (2005) مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نقشه پهنه بندی شدت بروز روانگرایی شهر فریدونکنار ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها