جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
18 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 18 مقاله
  توضیحات : استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها