• بررسی رفتار ریز شمع ها تحت اثر بارگذاری جانبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 629
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مطالعه، رفتار سیستم ریزشمع-خاک با استفاده از روش اجزای محدود و نرم افزار plaxis بررسی شد. مدل رفتاری محیط خاک، مدل موهر-کولمب در نظر گرفته شده و ریزشمع بصورت الاستیک مدل سازی گردید. تاثیر تغییرات پارامترهای طول و قطر ریزشمع بر پاسخ سیستم تحت اثر شدت بارگذاری های جانبی مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که افزایش قطر و طول ریزشمع منجر به کاهش نشست و جابه جایی جانبی می شود که در این بین تاثیر قطر محسوس تر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها