• ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان خاش با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی swot

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1239
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شهرستان خاش در جنوب زاهدان واقع شده است. ویژگی های طبیعی و تنوع آن شامل: آتشفشان تفتان و گل فشان پیرگل، دریاچه سردریا، چشمه های آب معدنی و دیگر شرایط خاص جغرافیایی و اکوتوریسمی غنی در کنار عوامل متعدد فرهنگی و تاریخی نظیر قلعه ایرندگان، قلعه حیدرآباد و زیبائی های ژئومورفولوژیکی منطقه از جاذبه های گردشگری و توریستی این شهرستان می باشد. این مقاله با هدف بررسی قابلیت ها و محدودیت های ژئوتوریسم- اکوتوریسم و تدوین بهترین استراتژی در جهت رونق و بهبود عملکرد مدیریت توریسم در این منطقه صورت گرفته است. در این راستا از روش برنامه ریزی راهبردی swot که مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی) می باشد، بهره گیری شد و از طیف لیکرت نیز به منظور اولویت سنجی و رتبه بندی عوامل محیط درونی و بیرونی استفاده گردید، سپس به ارائه راهکارهای so,wo,st,wt پرداخته شده. نتایج بدست آمده از جداول و تحلیل عوامل استراتژی نمایانگر توان بالای منطقه در جذب توریسم است. به طوری که نتیجه نهایی از ارزیابی عوامل داخلی، بیانگر آن است که نقاط قوت گردشگری منطقه از نقاط ضعف آن بیشتر بوده، همچنین استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، آن است که تهدیدهای فراروی گردشگری منطقه بیشتر از فرصت های پیرامون آن بوده و در نتیجه راهبردهای کلان برای گردشگری منطقه باید به گونه ای تدوین شود که بتوان از فرصت های منطقه در جهت رفع تهدیدها به نحو احسن استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها