• ارزیابی تغییرات جریان رودخانه زاینده رود بر اثر تغییر اقلیم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1522
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله، اثر تغییرات اقلیم ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای بر جریان رودخانه زاینده رود در دهه های اینده ارزیابی شده تا بتوان تصمیمات لازم جهت سیاستهای تطبیقی اتخاذ کرد. اجزای هیدرولوژیکی مورد استفاده در این تحقیق عبارت اند از بارش و دمای محاسبه شده بر اساس روشهای منطقه ای کردن داده های جهانی تغییرات اقلیم. به بیان دیگر، خروجی های مدل کوچک مقیاس کردن تغییرات اقلیم جهانی به عنوان ورودیهای نرم افزار هیدرولوژیکی swat مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این نرم افزار تغییرات رواناب این حوضه برای دو دوره 30 ساله 2050-2012 (آینده نزدیک) و 2100-2017 (آینده دور) برای دو سناریوی b2, a2 (سناریوهای کوچک مقیاس کردن داده های اقلیمی) شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی شده توسط این مدل در هر دو دوره (2050-2021) و (2100-2071) کاهش جریان را در ماههای آوریل و می نشان می دهد که ناشی از کاهش بارش در این ماهها و افزایش دما می باشد، در این دوره ها همچنین با انتقال پیک جریان از ماههای مارس و آوریل به ماه های ژانویه و مارس روبرو هستیم که این افزایش در ماه ژانویه می تواند ناشی از افزایش بارش و در ماه مارس در نتیجه افزایش دما ناشی از ذوب زود هنگام برف باشد. در دوره اول (2050-2021) جریان در ماه دسامبر افزایش می یابد که می تواند ناشی از افزایش بارش بوده و به علت افزایش دما در دوره دوم این افزایش مشاهده نمی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها