• بهبود شاخص های آسیب جهت شناسایی دقیق خرابی سازه ها با کمک الگوریتم بهینه یاب اجتماع ذرات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 772
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شاخص های مختلفی جهت شناسایی آسیب های موجود در سازه توسط محققین ارائه شده است. برخی از این شاخص ها فقط بهد شناسایی مکان آسیب می پردازند و بعضا مکان آسیب را نیز به اشتباه تشخیص می دهند، برخی دیگر از این شاخص ها شدت آسیب را نیز مشخص می کنند ولی خطاهای موجود در نتایج آن ها بسیار زیاد است. در این تحقیق، روش مکملی با بکارگیری روش بهینه یابی الگوریتم اجتماع ذرات جهت کاهش خطاهای موجود در شاخص های آسیب و بهبود نتایج این شاخص ها ارائه شده است. عملکرد روش پیشنهادی توسط مثال عددی بررسی شده و نتایج حاصله، کارایی و دقت مناسب آن را تایید می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها