• بررسی مقاومت افزون در سازه های فضاکار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 592
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تجربه نشان داده که کلیه سازه ها در برابر بارهای وارده مقاومتی بیشتر از مقاومت طراحی از خود نشان می دهند. دلیل این امر وجود ذخیره مقاومتی قابل توجهی است که در طراحی سازه ها لحاظ شده است، این مقاومت ذخیره به نام مقاومت افزون شناخته می شود و به عنوان یکی از عوامل موثر بر ضریب رفتار، بر ایمنی و اقتصاد طراحی تاثیر گذاشته است. مقاومت افزون ناشی از عوامل متعدد است که در این تحقیق تنها عامل بار توزیع نیروهای داخلی را می توان برای کاهش نیروهای طراحی مورد استفاده قرار داد. برای تعیین مقاومت افزون ناشی از بار توزیع نیروهای داخلی، چندین سازه فضاکار، با دهانه های (10، 20، 30، 40) و با ارتفاع های مختلف در نظر گرفته شده اند. که با استفاده از نرم افزار ansys که توانایی تحلیل غیرخطی مسائل را به روش اجزای محدود دارا است، گنبدها مدل سازی شده و سپس با روش معمول آنالیز غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی بار استاتیکی زیاد شونده روی سازه انجام گرفته و با انتخاب معیاری برای تقریب دو خطی پاسخ سازه ها، مقاومت افزون برای این سازه ها محاسبه شده و نتایج این محاسبات به صورت جدول و نمودارهای ارایه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها