همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • نیمه برونگرایی، تعاملی بین فرهنگ و اقلیم تبرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/28
  • تعداد بازدید: 702
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مساله اصلی این پژوهش، پاسخگویی معمارانه به تضاد بین فرهنگ درونگرا و اقلیم برونگرای تبرستان است. این مهم از طریق راهکار نیمه برونگرایی حادث شده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی علل و عوامل بروز این پدیده و ضرورت پاسخگویی به دو مساله ی فرهنگ و اقلیم در تبرستان انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده و با رویکرد استدلالی-استنتاجی مباحث واکاوی شده اند. این پژوهش از سویی نگاهی به فرهنگ غنی بومی و رفتار های فرهنگی مازندران دارد و از سویی پاسخ معماری را به دغدغه های فرهنگی می سنجد. خواسته های فرهنگی چنانند که قالب معماری محکوم به اقلیم مرطوب، نمی تواند پاسخگوی آنها باشد. مطالعه در این بخش نشان می دهد که معماری بوم گرا چگونه پاسخ مناسب را برای این مساله یافته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود نوعی نیمه برونگرایی در معماری بومی این خطه است. راهکاری که متناسب با نیازهای فرهنگی محیط اجتماعی، پاسخ فیزیکی درخور ارائه می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها