• بررسی خصوصیات شخصیتی با استفاده از پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا (mmpi) در معتادین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1387

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 552
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش زمینه و هدف: این پژوهش به منظور تعیین خصوصیات شخصیتی معتادین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1387 انجام شد.

  مواد و روش کار: جامعه پژوهش را کلیه معتادین مراجعه کننده به مراکز درمانی تهران تشکیل می داد. این پژوهش توصیفی - تحلیلی با روش نمونه گیری تصادفی بر روی 256 فرد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد بهزیستی و سازمان مردم نهاد مربوطه انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که شامل دو بخش دموگرافیک و mmpi می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار کامپیوتری spss11 استفاده گردید. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم