• میزان استفاده و آگاهی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ی شهر زنجان از لنزهای طبی- رنگی در سال تحصیلی 1382

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: منظور از این مطالعه تعیین میزان استفاده و آگاهی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ی شهر زنجان از لنزهای تماسی در سال تحصیلی 1382 بوده است.

  روش بررسی: ابتدا پرسش نامه ای طراحی و بین 100 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ی شهر به صورت تصادفی توزیع شد، سپس بر اساس این مطالعه سوالات استاندارد گردید و حجم نمونه ای اصلی برابر با 700 نفر انتخاب شد. نمونه ها از میان هفت دبیرستان شهر زنجان با توجه به پراکندگی جغرافیایی انتخاب گردید. در مرحله ی بعد پرسش نامه ها بررسی و موارد مخدودش حذف و داده های آماری با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: از میان 700 دانش آموز مورد مطالعه، 37.4 درصد آنان سابقه ی استفاده از لنزهای تماسی را داشتند که از این میان 4 درصد مربوط به لنزهای طبی، 1.2 درصد لنزهای طبی- رنگی و 32.2 درصد به لنزهای رنگی اختصاص داشت. تنها 11 درصد دانش آموزان در مورد لنزهای تماسی آگاهی مطلوب داشتند و فقط 14 درصد آنان از طریق پزشک متخصص لنز تماسی را تهیه نموده بودند. از میان استفاده کنندگان لنز تماسی 45 درصد دچار یکی از عوارض چشمی لنز شده بودند.

  نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای استفاده از لنزهای فوق و عوارض نسبتا شایع آن به نظر می رسد، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از این لنزها توسط رسانه ها ضروری بوده و ترتیبی اتخاذ شود تا این لنزها از طریق چشم پزشکان و زیرنظر آنان تجویز گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها