• بررسی اثر taping روی حس عمقی افراد سالم و بیماران مبتلا به درد پاتلوفمورال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 527
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این تحقیق بررسی اثر taping روی حس عمقی افراد سالم و بیماران مبتلا به درد پاتلوفمورال بوده است. این بررسی یک تحقیق شبه تجربی از نوع اندازه گیری مکرر بود که روی2  گروه افراد سالم و بیمار انجام گردید و نمونه گیری از نوع غیراحتمالی ساده بود. در این مطالعه 3 آزمون بازسازی فعال، غیرفعال و تشخیص آستانه حرکت با استفاده از سیستم ایزوکینتیک دینامومتر جهت ارزیابی حس عمقی مورد استفاده قرار گرفت سپس به دنبال taping آزمون ها دوباره ارزیابی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده در افراد سالم تنها آزمون بازسازی فعال در زاویه 20 درجه، اختلاف معنی داری را نشان داد. از آن جا که تاکنون مطالعه ای در این زمینه صورت نگرفته است شاید بهتر باشد تا تحقیقات آینده به این مطلب توجه بیشتری نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها