• بررسی فراوانی بیماری های سیستمیک در بیماران مبتلا به نوروپاتی قدامی عصب بینایی غیر شریانی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 790
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: عوامل خطرزای متعددی برای ابتلا به نوروپاتی قدامی عصب بینایی غیر شریانی (naion=nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy) دخیل دانسته شده اند ولی عامل اصلی ایجاد این بیماری همچنان ناشناخته مانده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی بیماری های سیستمیک در بیماران مبتلا به نوروپاتی قدامی عصب بینایی غیر شریانی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) با توجه به فقدان مطالعه مشابه در ایران بوده است. روش بررسی: در این مطالعه که از مقطعی گذشته نگر بود، کلیه مراجعین مبتلا به naion که از آغاز سال 1382 تا پایان سال 1384 به درمانگاه چشم بیمارستان حضرت رسول (ص) مراجعه کردند، وارد مطالعه شدند و از نظر مشخصات دموگرافیک و انواع بیمار ی های سیستمیک شامل دیابت، فشار خون بالا، هیپر لیپیدمی، بیماری های کلیوی و بیماری های روماتولوژیک، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از پرونده بیماران گردآوری شد و با نرم افزار spss آنالیز شد. مقایسه درونی و نیز مقایسه اطلاعات مربوط به شیوع دیابت و فشار خون بالا در این مبتلایان، با شیوع این دو بیماری سیستمیک در جمعیت عمومی ایران صورت گرفت. داده ها با آزمون مجذور کای آنالیز شدند. یافته ها: در کل 51 بیمار وارد مطالعه شدند که میانگین سنی آن ها 51.05±9.93 سال بود. در 21.6% از بیماران، درگیری دو طرفه چشم ها مشاهده شد. نسبت زن به مرد تقریباً برابر بود. شایع ترین بیماری های سیستمیک به ترتیب دیابت، فشارخون بالا، هیپرلیپیدمی و بیماری کلیوی با شیوع 39.2%، 37.3%، 35.5% و 3.9% بودند. شیوع فشار خون در نمونه های این طرح در محدوده بالای 45 سال به طرز معنی داری بیشتر از جامعه ایرانی بود (p=0.004). همچنین شیوع دیابت نیز از جمعیت تهران بالاتر بود (p<0.001).

  نتیجه گیری: دیابت، فشارخون بالا، هیپرلیپیدمی و بیماری کلیوی، بترتیب شایع ترین بیماری های سیستمیک همراه با naion هستند. در بررسی مبتلایان به naion، به این بیماری ها نیز باید توجه کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها